Bingfa Village

Giải trí - Công việc - Giao tiếp xã hội - Phong cách sống - Thực dưỡng.
7 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí MinhOpening at 9:00 AMOpen today until 11:00 PMSorry, we're closed
Find TableMake AppointmentPlace OrderView MenuCall nowCall 088 609 91 00Get directionsMessage UsWhatsApp 088 609 91 00Message usMessage 088 609 91 00

Updates

Trại Binh Gia là một không gian hỗn hợp của : Giải trí - Công việc - Giao tiếp xã hội - Phong cách sống - Thực dưỡng. Các dịch vụ gồm các khóa Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Thiền, đến hỗ trợ Startups, và sản ... moreTrại Binh Gia là một không gian hỗn hợp của : Giải trí - Công việc - Giao tiếp xã hội - Phong cách sống - Thực dưỡng. Các dịch vụ gồm các khóa Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Thiền, đến hỗ trợ Startups, và sản phẩm là các món ăn, uống Thực dưỡng với tiêu chuẩn cao cấp.
Posted on Jul 30, 2017
Learn more
Có những không gian đưa ta về ký ức, của con đường, mái trường và ngôi nhà tuổi thơ, một thời nóng hổi...
Có những không gian đem đến những điều mới lạ, của tìm kiếm, sáng tạo, với tiện nghi, hoàn ...
 moreCó những không gian đưa ta về ký ức, của con đường, mái trường và ngôi nhà tuổi thơ, một thời nóng hổi...
Có những không gian đem đến những điều mới lạ, của tìm kiếm, sáng tạo, với tiện nghi, hoàn hảo...
Và nhiều không gian được mô tả như thế....
bingfa village là không gian của phi không gian, của hiện hữu và phi hiện hữu, của sự trở về mà cũng là đi tới, của sự trống rỗng đầy ắp, của ý thức tự nhiên và vô thức con người.
bingfa village đem tới cái nhìn bất nhị cho thế giới đầy nhị nguyên. Ở đây, có cái nhìn, tâm thế hư hao, bất biến, trong cái Định mang đến năng lượng bình an, tự đầy đủ, xăm xắp như là.
do you wabi sabi ?!
Posted on Jul 30, 2017
Learn more

Bingfa Village

Trại Binh Gia là một không gian hỗn hợp của : Giải trí - Công việc - Giao tiếp xã hội - Phong cách sống - Thực dưỡng. Các dịch vụ gồm các khóa Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Thiền, đến hỗ trợ Startups, và sản phẩm là các món ăn, uống Thực dưỡng với tiêu chuẩn cao cấp.
Map showing business location.
Address
7 Đặng Tất
Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam
Get directions
Contact
Business Hours
Mon
9:00 AM – 11:00 PM
Tue
9:00 AM – 11:00 PM
Wed
9:00 AM – 11:00 PM
Thu
9:00 AM – 11:00 PM
Fri
9:00 AM – 11:00 PM
Sat
9:00 AM – 11:00 PM
Sun
9:00 AM – 11:00 PM
This site uses cookies from Google to deliver its services. By using this site, you agree to its use of cookies.