Bingfa Village

Giải trí - Công việc - Giao tiếp xã hội - Phong cách sống - Thực dưỡng.
7 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí MinhOpening at 9:00 AMOpen today until 11:00 PMSorry, we're closed

Bingfa Village

Trại Binh Gia là một không gian hỗn hợp của : Giải trí - Công việc - Giao tiếp xã hội - Phong cách sống - Thực dưỡng. Các dịch vụ gồm các khóa Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Thiền, đến hỗ trợ Startups, và sản phẩm là các món ăn, uống Thực dưỡng với tiêu chuẩn cao cấp.
Map showing business location.
Address
7 Đặng Tất
Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam
Get directions
Contact
Business Hours
Mon
9:00 AM – 11:00 PM
Tue
9:00 AM – 11:00 PM
Wed
9:00 AM – 11:00 PM
Thu
9:00 AM – 11:00 PM
Fri
9:00 AM – 11:00 PM
Sat
9:00 AM – 11:00 PM
Sun
9:00 AM – 11:00 PM
This site uses cookies from Google to deliver its services. By using this site, you agree to its use of cookies.